Manitou MRT 1635 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 1635
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6368
Tragkraft3500 kg
Hubhöhe16000 mm
Baujahr2006
Betriebsstunden6395
Manitou MRT 1840 EASY-ST3B Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 1840 EASY-ST3B
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5347
Tragkraft4000 kg
Hubhöhe17900 mm
Baujahr2017
Betriebsstunden2300
Manitou MRT 1840 EASY 55P 360 ST4 S2 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 1840 EASY 55P 360 ST4 S2
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6208
Tragkraft4000 kg
Hubhöhe17900 mm
Baujahr2019
Betriebsstunden1830
Manitou MRT 1840 EASY 400 ST3B S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 1840 EASY 400 ST3B S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5345
Tragkraft4000 kg
Hubhöhe17900 mm
Baujahr2017
Betriebsstunden1980
Manitou MRT 1845 360 115D ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 1845 360 115D ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6151
Tragkraft4500 kg
Hubhöhe18000 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 1845 360 115D ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 1845 360 115D ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6165
Tragkraft4500 kg
Hubhöhe18000 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden150
Manitou MRT 1845 360 115D ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 1845 360 115D ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6198
Tragkraft4500 kg
Hubhöhe18000 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden80
Manitou MRT 1845 360 115D ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 1845 360 115D ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6203
Tragkraft4500 kg
Hubhöhe17550 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 1845 360 115D ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 1845 360 115D ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6065
Tragkraft4500 kg
Hubhöhe18000 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden85
Manitou MRT 2150+ Privilege ST4  Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2150+ Privilege ST4
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5656
Tragkraft4999 kg
Hubhöhe20600 mm
Baujahr2015
Betriebsstunden2795
Manitou MRT 2150 + Privilege ST4 S2 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2150 + Privilege ST4 S2
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6154
Tragkraft4999 kg
Hubhöhe20600 mm
Baujahr2020
Betriebsstunden1065
Manitou MRT 2150 + Privilege ST4 S2 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2150 + Privilege ST4 S2
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5966
Tragkraft4999 kg
Hubhöhe20600 mm
Baujahr2020
Betriebsstunden1065
Manitou MRT 2150 + Privilege ST4 S2 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2150 + Privilege ST4 S2
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6308
Tragkraft4999 kg
Hubhöhe20600 mm
Baujahr2020
Betriebsstunden875
Manitou MRT 3255+ Privilege ST4 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 3255+ Privilege ST4 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6200
Tragkraft5500 kg
Hubhöhe31600 mm
Baujahr2020
Betriebsstunden1455
Magni RTH 6.35  Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.35
Teleskopstapler drehbar
Nr. 4790
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe34900 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden10
Magni RTH 6.21-D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.21-D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5468
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe20800 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden255
Magni RTH6.39-V-D  Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH6.39-V-D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 4060
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe38900 mm
Baujahr2021
Betriebsstunden800
Magni RTH 6.21-D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.21-D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5707
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe20800 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden55
Magni RTH 6.25 - D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.25 - D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5921
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25000 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden55
Magni RTH 6.25 - D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.25 - D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 4771
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25000 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden10
Magni RTH 6.35  Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.35
Teleskopstapler drehbar
Nr. 4741
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe34900 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden750
Magni RTH6.39-V-D  Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH6.39-V-D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5586
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe38900 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden100
Magni RTH 6.21-D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.21-D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5728
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe20800 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden55
Magni RTH 6.25 - D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.25 - D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5811
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25000 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden55
Magni RTH 6.25 - D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.25 - D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5780
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25000 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Magni RTH 6.21-D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.21-D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5516
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe20800 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden55
Magni RTH 6.21-D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.21-D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5534
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe20800 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden55
Magni RTH 6.21-D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.21-D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5574
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe20800 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden55
Magni RTH 6.21-D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.21-D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5575
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe20800 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden55
Magni RTH 6.21-D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.21-D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5620
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe20800 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden55
Magni RTH 6.25 - D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.25 - D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 4733
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25000 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden470
Magni RTH 6.21-D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.21-D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5577
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe20800 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden55
Magni RTH 6.21-D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.21-D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5618
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe20800 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden60
Magni RTH 6.35  Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.35
Teleskopstapler drehbar
Nr. 4844
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe34900 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden750
Magni RTH 6.35 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.35
Teleskopstapler drehbar
Nr. 4244
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe34900 mm
Baujahr2021
Betriebsstunden1300
Magni RTH 6.25 - D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.25 - D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5879
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25000 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Magni RTH 6.25 - D/D Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 6.25 - D/D
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5930
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25000 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5942
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe21800 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden75
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6209
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden65
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5381
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden1070
Manitou MRT 3060 360 175Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 3060 360 175Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6069
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe29900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden65
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5422
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5971
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe21800 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden75
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6229
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6215
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden65
Manitou MRT 3060 360 175Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 3060 360 175Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5973
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe29900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden290
Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5970
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe21800 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden90
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6314
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2024
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6315
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2024
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6075
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden65
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6236
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6204
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden140
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5389
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden580
Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6051
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe21800 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6017
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe21800 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5920
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe21800 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6052
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe21800 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5994
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe21800 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden130
Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6016
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe21800 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden10
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6248
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6331
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 3060 360 175Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 3060 360 175Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5980
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe29900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden145
Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6002
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe22000 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6247
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6201
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6097
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden75
Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2660 360 160Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6213
Tragkraft6000 kg
Hubhöhe25900 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Magni RTH 7.26- V/D  (RTH07) Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Magni RTH 7.26- V/D (RTH07)
Teleskopstapler drehbar
Nr. 4308
Tragkraft7000 kg
Hubhöhe25700 mm
Baujahr2021
Betriebsstunden620
Manitou MRT 3570 ES 360 210Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 3570 ES 360 210Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5999
Tragkraft7000 kg
Hubhöhe34700 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden70
Manitou MRT 2570 360 175Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2570 360 175Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5547
Tragkraft7000 kg
Hubhöhe24800 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden150
Manitou MRT 2570 360 175Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2570 360 175Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5928
Tragkraft7000 kg
Hubhöhe24800 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden60
Manitou MRT 2570 360 175Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2570 360 175Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5925
Tragkraft7000 kg
Hubhöhe24800 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden75
Manitou MRT 3570 360 210Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 3570 360 210Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6108
Tragkraft7000 kg
Hubhöhe34700 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden65
Manitou MRT 2570 360 175Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2570 360 175Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5983
Tragkraft7000 kg
Hubhöhe24800 mm
Baujahr2022
Betriebsstunden150
Manitou MRT 3570 ES 360 210Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 3570 ES 360 210Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6324
Tragkraft7000 kg
Hubhöhe34700 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden90
Manitou MRT 2570 360 175Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2570 360 175Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5974
Tragkraft7000 kg
Hubhöhe24800 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden65
Manitou MRT 3570 360 210Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 3570 360 210Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6104
Tragkraft7000 kg
Hubhöhe34700 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden65
Manitou MRT 3570 360 210Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 3570 360 210Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 6157
Tragkraft7000 kg
Hubhöhe34700 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden110
Manitou MRT 2570 360 175Y ST5 S1 Teleskopstapler drehbar www.hanselmann.de Manitou MRT 2570 360 175Y ST5 S1
Teleskopstapler drehbar
Nr. 5975
Tragkraft7000 kg
Hubhöhe24800 mm
Baujahr2023
Betriebsstunden75

Konnten Sie kein passendes Mietsgerät finden?

Sagen Sie uns, was Sie suchen und wir finden für Sie den passenden Stapler zur Miete!
Nutzen Sie diesen kostenlosen Service! Wir als Hanselmann GmbH stehen zu unserem Wort.

1

Fahrzeugauswahl

Geben Sie im nachfolgenden Formular die Daten die von Ihnen benötigten Eckdaten an, um einen für Sie kostenlosen & unverbindlichen Suchauftrag zu starten.

2

Europaweite Suche

Sie sind auf der Suche nach einem Stapler zur Miete für Ihr Unternehmen? Profitieren Sie von unserer großen Mietflotte in ganz Europa.

3

Kompetent, schnell, reibungslos

Kompetente Beratung, 24h Notdienst, Termingerechter An- und Abtransport.